มก. ถึง มล

g/mL
1 mg = 0.001 mL

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

คุณจำเป็นต้องทราบความหนาแน่นของสารที่คุณต้องการแปลงจากมิลลิกรัมเป็นมิลลิลิตร ตัวแปลงหน่วย mg เป็น ml นี้ช่วยให้คุณแปลงปริมาณจากมิลลิกรัมเป็นมิลลิลิตรได้อย่างง่ายดาย

มิลลิกรัมคืออะไร?

ในระบบหน่วยสากล (SI) มิลลิกรัมสามารถกำหนดเป็นหน่วยของน้ำหนักและมวลได้ มีอักษรย่อว่า “มก.” ในชีวิตประจำวันของเรา ตัวอย่างของมิลลิกรัมสามารถพบได้ในยา เช่น ยาเม็ดขนาด 400 มิลลิกรัม

1 มิลลิกรัม เท่ากับ หนึ่งในพันของกรัม เราสามารถเขียนมันเป็น:

1 กรัม = 1,000 มิลลิกรัม

มิลลิลิตรคืออะไร?

มิลลิลิตรใช้ในการวัดปริมาตรของของเหลว และมีอักษรย่อว่า "มล" เราสามารถเขียนมันเป็น:

1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร

การแปลงมิลลิกรัมเป็นมิลลิลิตร:

มิลลิกรัมเป็นหน่วยของมวล และมิลลิลิตรเป็นหน่วยของของเหลว ทั้งสองมีปริมาณทางกายภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทราบปริมาณทางกายภาพของส่วนผสมอีกหนึ่งปริมาณจึงจะแปลงจากมิลลิกรัมเป็นมิลลิลิตรได้

สูตร MG ถึง ML:

คุณต้องหารน้ำหนักด้วยความหนาแน่นของส่วนผสมหรือวัสดุเพื่อแปลงหน่วยวัดจากมิลลิกรัมเป็นมิลลิลิตร แต่โปรดทราบว่าความหนาแน่นต้องเป็นมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (มก./มล.)

ถ้าคุณมีความหนาแน่นเป็น (กรัม/มิลลิลิตร) ให้คูณความหนาแน่นด้วย 1,000 เพื่อแปลงเป็นมิลลิกรัม/มิลลิลิตร

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการแปลง mg เป็น ml สำหรับความหนาแน่นที่กำหนดในหน่วย g/mL

mL = mg / 1000

ประโยชน์ของการใช้ตัวแปลง MG เป็น ML นี้:

ความแม่นยำ:

ตัวแปลงหน่วย mg เป็น ml นี้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการแปลงต่ำ

ประหยัดเวลา:

ตัวแปลงหน่วยมิลลิกรัมเป็นมิลลิลิตรนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาโดยให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำอย่างรวดเร็ว ดังนั้นประหยัดเวลาของคุณโดยใช้เครื่องคิดเลข mg ถึง ml

ง่ายต่อการใช้:

ผู้ใช้ของเราสามารถเข้าใจตัวแปลง mg เป็น ml ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเราทำให้อินเทอร์เฟซของตัวแปลงนี้ง่ายมาก ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการแปลง มิลลิกรัม เป็น มล. โดยใช้ตัวแปลงนี้